DIDACTIEK

Visie

Digitaal leren, dat is tot nu toe vooral een boek achter glas. Onze overtuiging is dat we door educatieve games te ontwikkelen leren effectiever, eigentijdser, maar vooral leuker kunnen maken. Rekenen is een actueel en landelijk probleem, dat wij bij de wortels aan willen pakken. Hiervoor ontwikkelden wij Ludimo, een educatieve game die effectief rekenvaardigheden traint. In tegenstelling tot andere e-learning in het primair onderwijs ligt bij Ludimo, naast de didactische inhoud, de focus op het speelplezier. Hierdoor is het kind op een ongedwongen manier met de lesstof bezig. Het kind traint doelgericht rekenvaardigheden, terwijl hij of zij op gaat in een eindeloze speelwereld vol rekenavontuur.

Didactiek

De didactische inhoud is gebaseerd op de doelen zoals opgesteld door Stichting Leerplanontwikkeling (SLO). Ludimo bevat lesstof vanaf eind groep drie tot en met eind groep 8. Ludimo is adaptief, wat betekent dat het rekenniveau wordt aangepast aan het niveau van het kind. Op deze manier wordt het kind altijd uitgedaagd op zijn of haar eigen niveau. Daarom biedt de game een uitkomst voor zowel kinderen die moeite hebben met rekenen, als kinderen die extra uitdaging zoeken.

Externe specialisten

Om de kwaliteit van de didactiek te kunnen waarborgen zijn externe partijen betrokken. Edutainment Games krijgt regelmatig feedback van rekenspecialisten van OnderwijsAdvies, SLO en de Universiteit Utrecht (UU).

Een echte rekengame

Ludimo wordt constant getest bij een grote groep kinderen op meerdere basisscholen in het land. Zowel de leerlingen als leerkrachten reageren zeer positief. Leerlingen zijn enthousiast en geven aan dat het ‘een echt spelletje is’ en dat zij ‘zelf op ontdekkingstocht mogen naar de sommen’. Leerkrachten ervaren binnen de huidige markt een gebrek aan keuze, op het gebied van effectieve digitale leermiddelen. Het ontbreekt vaak aan een motiverend aspect, wat maakt dat kinderen door willen blijven spelen. Ludimo vergroot de intrinsieke leermotivatie door de didactische inhoud op een effectieve en leuke manier over te brengen. Hierdoor is het kind op een ongedwongen manier met de lesstof bezig.

Ludimo als educatieve tool

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en zijn continu bezig de wereld om zich heen te ontdekken. Games zijn daarom uitermate geschikt voor educatie, omdat zij deze nieuwsgierigheid en ontdekkingsdrang kunnen prikkelen. Doordat de informatie zowel via beeld als geluid wordt aangeboden, met interactieve inhoud, wordt de lesstof gemakkelijker opgeslagen en verwerkt. Ouders hebben toegang tot een duidelijk overzicht met daarin de behaalde resultaten en voortgang van het kind.